BasenyLUX

BasenyLUX - producent basenw

Wyszukiwarka

LogowanieKoszyk


Twój koszyk jest pusty.

Koszty wysy?ki

Kurier - p?atno?? z gry

 • do 5kg - 24.00z?
 • do 10kg - 28.00z?
 • do 15kg - 32.00z?
 • do 20kg - 35.00z?
 • do 25kg - 37.00z?
 • do 30kg - 39.00z?
 • do 35kg - 65.00z?
 • do 40kg - 70.00z?
 • do 50kg - 85.00z?
 • do 60kg - 87.00z?
 • do 70kg - 90.00z?

Kurier - za pobraniem

 • do 5kg - 26.00z?
 • do 10kg - 30.00z?
 • do 15kg - 35.00z?
 • do 20kg - 38.00z?
 • do 25kg - 40.00z?
 • do 30kg - 42.00z?
 • do 35kg - 68.00z?
 • do 40kg - 72.00z?
 • do 50kg - 87.00z?
 • do 60kg - 90.00z?
 • do 70kg - 98.00z?

Podchloryn sodu

« Wstecz

Cena:  92.25 z?


Podchloryn sodu - 35kg 92.25 z?Opis produktu

Podchloryn sodu jest preparatem p?ynnym, zawieraj?cym do 15% aktywnego chloru.
Podchlorynem sodu wskazane jest dozowanie bezpo?rednio z opakowania za pomoc? pompy dozuj?cej.
Zapewnia ?atwe i ekonomiczne chlorowanie.

Zastosowanie:
Do ci?g?ego chlorowania wody basenowej bezpo?rednio z pojemnika.

Wskazwki bezpiecze?stwa:
- przechowywa? w pomieszczeniu bezpiecznym i chroni? przed dzie?mi,
- w razie kontaktu skry z preparatem natychmiast przemy? du?? ilo?ci? wody,
- w razie wypadku lub je?eli si? ?le si? poczujesz, niezw?ocznie zasi?gnij porady Lekarza- je?eli to mo?liwe poka? etykietk?,
- nie miesza? z kwasami,

Wskazwki zagro?enia:
- w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy,
- powoduje oparzenia.

Pojemno?? opakowania:
35 kg


« WsteczBudowa Basenw

promocja

MONTA? GRATIS!!!

Opinie klientwProdukty firmy Modern - SaunyLux w pe?ni spe?ni?y moje oczekiwania.

Mariusz - Prezes NKB Namys?w
Bogata oferta z ktrej najbardziej wyszukane pomys?y s? realizowane

Damian - Architekt SETTE Wroc?aw


Sprawna obs?uga i monta?. Teraz TYLKO relaks !!!

Mariusz - Nauczyciel WF Opole
Fachowe doradztwo, dostosowane do potrzeb i oczekiwa?. Sprawny monta?.

Marek - Przedsi?biorca Domaradz
Estetyka wykonania. Zwracanie uwagi na detale. Poprostu profesjonalizm w ka?dym szczegle.

Magdalena - Wroc?aw
Szczeglnie polecamy Pa?stwu: baseny wewn?trze oraz zewn?trzne
Nasi doradcy projektowo-handlowi dzia?aj? mi?dzy innymi w takich miastach jak: Opole, Warszawa, Wroc?aw

...